Afleveringsforretning

TH-Gruppen udfører som byggesagkyndig afleveringsforretninger. Af hensyn til den aftalte garantiperiode er det afgørende for såvel bygherre som entreprenør, at der efter endt byggeri afholdes en afleveringsforretning.

TH-Gruppens rolle i afleveringsforretningen

Afleveringsforretningen afholdes når der ikke er væsentlige mangler i forbindelse med byggeriet. 

Afleveringsprotokollens dato er skæringsdato for entreprenørens garanti for byggeriet.