Fagtilsyn

TH-Gruppen udfører fagtilsyn på byggerier. Formålet med fagtilsynet er at sikre, at bygherren får det byggeri, han har bestilt. Vi tilser at konstruktioner er korrekte og iht. tegnings- og beskrivelsesmaterialet, at de materialer, der er foreskrevet er anvendt og anvendt iht. gældende anvisninger samt at alt er udført forsvarligt iht. gældende lovgivning.

Tilsynsplan godkendt af bygherren

Vi udarbejder en tilsynsplan der på forhånd godkendes af bygherren, således at det nødvendige niveau for tilsynet er fastlagt. Fagtilsynet udføres iht. ydelsesbeskrivelser fra Danske Ark / FRI ”BYGGERI OG PLANLÆGNING ”