Sikkerhedskoordinator

Som et led i byggeledelsen opstår der jævnligt behov for, at bygherren får udpeget en sikkerhedskoordinator til byggepladsen.
TH-Gruppen kan varetage denne rolle.
Sikkerhedskoordinatoren koordinerer fællesområderne på byggepladsen og sørger for at disse bliver overholdt af de respektive entreprenører.