Blog

 

Esbjerg Ting- og Arresthus

TH-Gruppen, Byggestyring ApS udføre byggeledelse på Esbjerg Ting- og Arresthus. Herudover deltager TH-Gruppen i udarbejdelse af udbudsmaterialet samt rådgiver bygherren og totalrådgiveren i udbudsformre og kontraktskrivelser med entreprenørerne.

Esbjerg Ting- og Arresthus ligger i hjertet af Esbjerg. Esbjergs gamle Ting- og Arresthus er opført i 1892 af arkitekt H.C. Amberg, og indeholder i dag turistkontor og nærpolitistation. På 1. sal er indrettet bryllupsværelse og den gamle byrådssal kan bruges til receptioner m.m. Bygningen bestod oprindelig af to afdelinger, ting- og rådhus i den forreste del og arrestforvaring/ politi i den bagerste del. Cellerne blev brugt indtil midten af 1900-tallet, da den nye politigård blev taget i brug. Domhuset var i brug til 1970. Under 2. Verdenskrig brugte tyskerne huset og mangen en modstandsmand har siddet i cellerne.

Ejendommen består af to bygninger, der begge er fredede. Det rejser sig på hjørnet af Torvet (byens centrale plads) som en meget markant bygning, der afgrænser Torvets nordvestlige hjørne. Tinghuset er beliggende mod Torvet og Arresthuset med adresse til Danmarksgade. På trods af at bygningen er en hjørnebygning, giver arkitekturen klart udtryk af at være Byens Hus nr. 1. Samlet set er bygningskomplekset fyldt med hjørner og kroge, trappetårne, tårn og spir, udskud, kviste, udkragninger, gesimser, kamtakker og nicher. Torvegade var tidligere den meget befærdede indfaldsvej til Torvet, men efter en trafikomlægning er området blevet fredeliggjort, så kun lokal trafik passerer forbi. Området er byens restaurationskvarter, så der er ofte et livligt natteliv.

Ejendommen er, sammen med Esbjerg Posthus, opført 1907-08 af arkitekt Ulrik Plesner, samt banegården opført 1902-04 af arkitekt Heinrich Wenck, de oprindelige bygningsmæssige vidnesbyrd om Esbjerg bys historie og vækst som en af Danmarks yngre købstæder. Esbjerg by er som bekendt etableret fra "bar mark" i forbindelse med bygningen af statshavnen i årene fra 1868. Esbjerg havn blev anlagt som erstatning for havnen i Altona, der gik tabt i krigen i 1864. Esbjerg by har som naturlig følge heraf ingen gammel historisk bykerne sammenlignet med de traditionelle jyske købstæder og havnebyer. Dette faktum har gjort, at disse få markante bygninger indtager en helt central plads i esbjergensernes selvopfattelse og fortællingen om den vestligt beliggende "opkomling" af en by.

I det unge Esbjerg, der oprindeligt var planlagt som havn, men som blev by, lå Torvet i udkanten. Da landinspektør H. Wilkens i 1870 udarbejdede Esbjergs første byplan, placerede han Torvet, hvor der dengang ikke fandtes et eneste hus, midt imellem byens to knudepunkter, havn og banegård. Etableringen i år 2000 af Ting- og Arresthus Fonden i Esbjerg skal ligeledes ses i dette lys og som udtryk for lokal vilje til at bevare og offentligt anvende denne bygning. Med sin nuværende anvendelse samt de tanker og tiltag for fremtidig udvidelse af brugerkredsen der er, vil betegnelsen "Byens Hus" blive yderligere styrket ligesom funktionerne vil medvirke til styrkelse af Kommunens indsats overfor udsatte grupper af borgere, og dermed understøtte den sociale bæredygtighed i huset selv og kvarteret/området.

 


 

Organisation 

Bygherre Realdania By og Byg A/S
Totalrådgiver Praksis Arkitekter ApS
Ingeniør Ingeniør´ne, Esbjerg
Byggeledelse TH-Gruppen A/S