Blog

Hørretløkken 339

Ny tilbygning på ca 40 m².
Eksisterende carport blev nedrevet og udfyldt med ny tilbygning indeholdende aktivitetsrum for de større børn samt et teenageværelse.
Udført som fuldmuret byggeri i facadesten og tag som eksisterende, trægulve, listelofter samt Maghony vinduer og døre.

Ligeledes blev der opført ny garage med depot / værksted.


Organisation 

Bygherre Privat
Hovedentreprenør TH-Gruppen A/S