Hasle Sognegård, byggeledelse

TH-Gruppen udfører for Arkitektfirmaet OOOJA byggeledelse på Hasle Sognegård.

TORVET 18, ESBJERG

Istandsættelse af Torvet 18 for Den Danske Bank køre mod sin afslutning. Arbejdet forventes afsluttet primo uge 32.

TH-GRUPPEN ISTANDSÆTTER TORVET 18 I ESBJERG

TH-Gruppen udarbejder udbudsmateriale for Den Danske Bank i Esbjerg. Arbejdet er udbudt og opstartes uge 22. Projektet omhandler facaderenovering med istandsættelse af murværk og vinduer. Licititationsresultatet holdte det lovede budget hvorfor arbejdet med kort varsel kan igangsættes.

BYGGELEDELSE PÅ SUNDHEDSHUSET I ÅRHUS

TH-Gruppen udfører byggeledelse på Sundhedshuset i Århus - Park Alle 15. Arbejdet udføres for Menghel Ejendomme.
Sundhedshuset består af en 6 etagers ejendom som ny istandsættes efter Steen Mengels høje standard.
Alle installationer udføres nye og der etableres en gennemgribende istandsætteelse af samtlige overflader.

 • Etage 1 TH - Ledigt lejemål
 • Etage 1 TV - Klinisk Tandtekniker v. Rene La Cour
 • Etage 2 TH og TV - Lægerne Jens Peter Geil og Erik Høgh
 • Etage 3 TH og TV - Ørelægerne Jette Berg og Michael Lyscher
 • Etage 4 TH - Psykologgruppen v. Helle Frelle Petersen og Hanne Nielsen
 • Etage 4 TV - Ledigt lejemål Etage 5 TH - Hudlægen v. Henrik Egekvist
 • Etage 5 TV - Klinik for Manuel behandling v. Tommy Hedelund
 • Etage 6 TH - Mengel Ejendopmme
 • Etage 6 TV - Kantine og fælles møderum

Se også mere om sundhedshuset på www.mengel.nu

 • 1
 • 2