TH-GRUPPEN ISTANDSÆTTER TORVET 18 I ESBJERG

TH-Gruppen udarbejder udbudsmateriale for Den Danske Bank i Esbjerg. Arbejdet er udbudt og opstartes uge 22. Projektet omhandler facaderenovering med istandsættelse af murværk og vinduer. Licititationsresultatet holdte det lovede budget hvorfor arbejdet med kort varsel kan igangsættes.

Udskriv E-mail