BYGGELEDELSE PÅ SUNDHEDSHUSET I ÅRHUS

TH-Gruppen har fornylig været forligsmand mellem to parter, bygherre og entreprenør, som gennem en udførelsesopgave ikke var enig i afsluttende økonomiopgørelse.
Resultatet heraf blev at bygherren fik nedslag i opgørelse på 200.000 kr. TH-Gruppen anbefaler at få byggeopgaver udført med virksomheder som kan dokumenterer tilfredse kunder samt med entreprenører hvorfra man har fået gode referencer.
Hertil bedes man som bygherre sørge for løbende at få fremsendt økonomiopgørelser på de ekstraarbejder som er bestilt.

Udskriv E-mail