ODENSE ADELIGE JOMFRUKLOSTER

TH-Gruppen, Byggestyring ApS udføre byggeledelse på Odense Adelige Jomfrukloster. Herudover deltager TH-Gruppen i udarbejdelse af udbudsmaterialet samt rådgiver bygherren og totalrådgiveren i udbudsformer og kontraktskrivelser med entreprenørerne.

Odense Adelige Jomfrukloster ligger ved Albani Torv, og er knyttet til Odense bys historiske bymidte tæt ved Overgade og Nedergades lave husrækker. Odense Adelige Jomfrukloster er i dag total fredet og høre til en af Danmarks mest bevaringsværdige bygninger.

Jomfruklostrets historie går tilbage til begyndelsen af 1500-tallet, hvor bebyggelsen fremstod trefløjet og mod syd lukkedes af en forsvarsmur mod åen. De to oprindelige sidefløje blev formentlig revet ned i slutningen af 1500 tallet. Den bevarede hovedfløj blev i samme periode forlænget i begge ender svarende til de tidligere sidefløjes bredder samtidig med, at bygningen blev forhøjet et stokværk.

Trods husets mange ejere og skiftende stilarter og funktioner siden opførelsen, svarer hovedbygningens udseende i dag i store træk til det jomfrukloster, Karen Brahe etablerede i begyndelsen af 1700-tallet. Både hovedhuset og den yngre østlige fløj er således bevaret med en lang ubrudt fortælling om funktionen som adeligt jomfrukloster fra 1716 til 1970, hvor de sidste adelsfrøkener flyttede ud.

Arealet omkring Det Adelige Jomfrukloster rummer store og dybe kulturlag fra byens tidligste tilblivelse med levn fra tidlig historisk bebyggelse. Arkæologiske udgravninger i området har bl.a. vist fund af fundamenter og mure, som viser klosterets oprindeligt meget store udstrækning samt gravfund fra den tilstødende Sct. Albani Kirkes tidligere kirkegård for pestramte. Realdania Byg er bygherren og ejer af Odense Adelige Jomfrukloster.

Realdania Byg er et ejendomsselskab der har til formål at investerer i fredede og bevaringsværdige bygninger. Restaurerer dem med respekt for ejendommens historie og arkitektur. Læs evt. mere på Realdania Byg´s hjemmeside


 

Organisation 

Bygherre Realdania By og Byg A/S
Totalrådgiver Søren Lundqvist Tegnestue ApS
Byggeledelse TH-Gruppen A/S