Hindsgavl Slot, Laden

TH-Gruppen udføre byggeledelse på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Hindsgavl Slot drives som et hotel, kursus og konferancecenter i Middelfart og ligger ud til naturskønne områder, omkranset af Fænøsund. Realdania Byg er bygherren og ejer af Hindsgavl Slot. Realdania Byg er et ejendomsselskab der har til formål at investerer i fredede og bevaringsværdige bygninger. Restaurerer dem med respekt for ejendommens historie og arkitektur. Læs evt. mere på RealdaniaByg´s hjemmeside.

Avlslængerne på Hindsgavl Slot har gennem de sidste par år været gennem omfattende restaurering. Kostalden blev indviet d. 4. januar 2009 og danner idag rammen for 23 hotelværelser i stueetagen og 5 konferancerum på 1. sal. Exners Tegnestue A/S var arkitekt på restaurering af kostalden.

Svinestalden gik i gang 5. januar 2009 og forventes færdig primo 2010. Exners Tegnestue A/S er igen totalrådgiver / arkitekt på restaureringen hvor de i samarbejde med ingeniørfirmaet Søren Jensen A/S og TH-Gruppen gennemføre byggeriet. Hansson og Knudsen A/S er hovedentreprenør på byggeriet.


Organisation 

Bygherre Realdania By og Byg A/S
Totalrådgiver Exners Tegnestue A/S
Ingeniør Søren Jensen A/S
Byggeledelse TH-Gruppen A/S