Blog

Starupvej

Starupvej omhandler et udførelsesprojekt hvor et stort hus blev omdannet til to selvstændige boliger, som rækkehus.
Bygherre har ved hjælp af arkitektrådgivning fået udarbejdet udbudsmateriale således de kunne indhente tilbud fra forskellige entreprenører.
Projektet blev realiseret og skulle netop afsluttes med et 5 års eftersyn hvor TH-Gruppen således bliver inddraget.
TH-Gruppen A/S udførte i forbindelse med 5 års eftersyn af denne ejendom en gennemgang med efterfølgende rapport således ansvaret for ejendommen endeligt kunne overgå til bygherren.
Ved gennemgangen blev der fundet graverende projekterings- og udførelsesfejl som blandt andet omhandlede store gener i forbindelse med lyd mellem de to boligenheder, lugtgener fra kloak samt trægener fra kælder og op til stueetagen.

Afslutningen på denne sag var at arkitekten og entreprenøren blev stillet til ansvar for de udførelsesfejl som projektet havde hvorefter disse nu skal udbedres.  


Organisation 

Bygherre  Privat